Samenvatting

Met de app kan je tientallen vooraf gedefinieerde eigenschappen vastleggen, zoals geslacht, ras, geboortedatum, gewicht, melkgift, medicijngebruik, enz. Je kan deze kenmerken gebruiken om dieren te selecteren en te beoordelen.  Maar het kan gebeuren dat er nog andere kenmerken zijn die je wilt vastleggen. Dan kan je de knop "Kenmerken" in de app gebruiken. Je kan kiezen uit drie typen kenmerken:

 • Beschrijvend - dit is een kenmerk waarbij de naam van het kenmerk de beschrijving is. Voorbeelden zijn: drooggezet; uierontsteking; springer; enz. 
 • Lokatie - dit een kenmerk waarbij je de GPS positie vastlegt. Door dit kenmerk aan een dier toe te kennen, weet je dat het op een bepaald moment op een gegeven lokatie was. Dit is ideaal om begrazingsrapportages te maken.
 • Hoeveelheid - als je dit kenmerk aanmaakt, vraagt de app om een waarde. Dit kenmerk kan je het beste gebruiken voor kenmerken zoals "Temperatuur", "Wol" en andere zaken die je met een getal wilt vastleggen.


Gebruik van Kenmerken

Veel veehouders zijn gewend een groep "gedekt door 12345", of "lammeren" of "melkgevend" te maken. We raden deze aanpak af. Het probleem hiervan is namelijk dat de informatie zoals "gedekt door", "lam"  of "melkgevend" alleen zichtbaar is zolang dit dier in deze groep staat. Verandert een dier van groep, dan is de informatie verloren. 

Als je een kenmerk toekent, dan blijft de informatie voor altijd bewaard. Bovendien is er een darum aan gekoppeld dus je kan later teugzoeken wanneer een dier gedekt is, gespeend bij andere lammeren stond, uierontsteking had of melkgevend was. 


Dus:

 • Gebruik groepen voor de fysieke lokatie waar dieren zijn. 
 • Gebruik kenmerken voor het vastleggen van informatie per dier.


De meeste kenmerken zijn vooraf gedefinieerd. Gebruik het reproduktie menu om dieren kenmerken te geven zoals drachtig, gedekt door of gespeend. Gebruik wegen en melk produktie registratie om gewicht (en daarmee groei) en melkgif vast te leggen. Als je een kenmerk wilt toevoegen dat niet in de app is voorgedefineerd, gebruik je het menu "Kenmerken"


Er zijn vier manieren waarop je een kenmerk kan toekennen:

1, Met de app: kies menu "Kenmerken"> tik werknummer in (of scan oormerk) > voeg kenmerk toe

2. Per groep (met de app): menu Kenmerken > selecteer groep > voeg kenmerk toe. Alle dieren in de groep krijgen nu dit kenmerk!

3. Via selectie (https://help.litams.com/nl/support/solutions/articles/16000087229-selecties-makenhier lees je meer)

4. Geboorte (worp) melding (alleen voor kenmerk "Lacterend)Kenmerk toekennen

Als je een kenmerk wilt toekennen dat niet in de app beschikbaar is, dan kan je dat eenvoudig zelf aanmaken.

 • Klik linksboven in op de menuknop. 
 • Ga naar Instellingen
 • Ga naar Kenmerken
 • Klik op de + om een nieuw kenmerk aan te makenDe kenmerken die beschikbaar zijn, zie je in de app, als je klikt op "Kenmerk Toekennen"

Groepen Individueel 
 • Standaard wordt het menu geopend als ‘Per Groep’.
 • Selecteer de groep.
 • Selecteer het toe te kennen kenmerk.
 • Selecteer de datum van toekenning. 
 • Wil je nog een kenmerk toekennen? Klik dan op opslaan en volgende.
 • Ben je klaar? Klik op opslaan en sluiten.
 • Klik op Per Dier om een kenmerk per dier toe te kennen.
 • Selecteer / scan het dier.
 • Selecteer het toe te kennen kenmerk.
 • Selecteer de datum van toekenning. 
 • Wil je nog een kenmerk toekennen? Klik dan op opslaan en volgende.
 • Ben je klaar? Klik op opslaan en sluiten.
Kenmerk aanmaken (uitgebreid)

Je kan verschillende soorten kenmerken aanmaken.

Ga via de menuknop naar Instellingen en klik op "Kermerken"

 


Via de PLUS kan je een kenmerk toevoegen:

Je kan hier de naam van het kenmerk ingeven. Vervolgens kan je kiezen uit drie typen kenmerken kiezen:

 • Beschrijvend - dit is een kenmerk waarbij de naam van het kenmerk de beschrijving is. Voorbeelden zijn: drooggezet; uierontsteking; springer; enz.
 • Lokatie - dit een kenmerk waarbij je de GPS positie vastlegt. Door dit kenmerk aan een dier toe te kennen, weet je dat het op een bepaald moment op een gegeven lokatie was.
 • Hoeveelheid - als je dit kenmerk aanmaakt, vraagt de app om een waarde. Dit kenmerk kan je het beste gebruiken voor kenmerken zoals "Temperatuur", "Wol" en andere zaken die je met een getal wilt vastleggen.Lacterend en Droogezet


Lees deze pagina over het toekennen van de kenmerken Lacterend of Drooggezet.