Met de app kan je tientallen eigenschappen vastleggen, zoals geslacht, ras, geboortedatum, gewicht, medicijngebruik, enz. Je kan deze kenmerken gebruiken om dieren te selecteren en te beoordelen. 

Veel veehouders zijn gewend een groep "gedekt door 12345", of "lammeren" of "uierontsteking" te maken. Het probleem hiervan is dat de informatie alleen "gedekt door", "lam" en "uierontsteking" alleen bekend zijn zolang dit dier in deze groep staat. Verandert een dier van groep, dan is de informatie verloren. Gebruik groepen voor de fysieke lokatie waar dieren zijn. Gebruik kenmerken voor het vastleggen van informatie per dier.Kenmerk toekennen

Als je een kenmerk wilt toekennen dat niet in de app beschikbaar is, dan kan je dat eenvoudig zelf aanmaken.

 • Klik linksboven in op de menuknop. 
 • Ga naar Instellingen
 • Ga naar Kenmerken
 • Klik op de + om een nieuw kenmerk aan te makenDe kenmerken die beschikbaar zijn, zie je in de app, als je klikt op "Kenmerk Toekennen"

Groepen Individueel 
 • Standaard wordt het menu geopend als ‘Per Groep’.
 • Selecteer de groep.
 • Selecteer het toe te kennen kenmerk.
 • Selecteer de datum van toekenning. 
 • Wil je nog een kenmerk toekennen? Klik dan op opslaan en volgende.
 • Ben je klaar? Klik op opslaan en sluiten.
 • Klik op Per Dier om een kenmerk per dier toe te kennen.
 • Selecteer / scan het dier.
 • Selecteer het toe te kennen kenmerk.
 • Selecteer de datum van toekenning. 
 • Wil je nog een kenmerk toekennen? Klik dan op opslaan en volgende.
 • Ben je klaar? Klik op opslaan en sluiten.
Kenmerk aanmaken (uitgebreid)

Je kan verschillende soorten kenmerken aanmaken.

Ga via de menuknop naar Instellingen en klik op "Kermerken"

 


Via de PLUS kan je een kenmerk toevoegen:

Je kan hier de naam van het kenmerk ingeven. Vervolgens kan je kiezen uit drie typen kenmerken kiezen:

 • Beschrijvend - dit is een kenmerk waarbij de naam van het kenmerk de beschrijving is. Voorbeelden zijn: drooggezet; uierontsteking; springer; enz.
 • Lokatie - dit een kenmerk warbij je de GPS positie vastlegt. Door dit kenmerk aan een dier toe te kennen, weet je dat het op een bepaald moment op een gegeven lokatie was.
 • Hoeveelheid - als je dit kenmerk aanmaakt, vraagt de app om een waarde. Dit kenmerk kan je het beste gebruiken voor kenmerken zoals "Temperatuur", "Wol" en andere zaken die je met een getal wilt vastleggen.