Gedurende de loop van de tijd kunnen er verschillen tussen de I&R stallijst (en de Litams stallijst) en de werkelijkheid ontstaan. Mogelijke oorzaken zijn dat dieren hernummerd zijn terwijl ze beide oormerken kwijt waren, of andere oorzaken.  Hoe trek je eens in de zoveel tijd (bijvoorbeeld eens per jaar) de zaak weer recht?


Litams levert een gratis service voor klanten, mits je ALLE dieren op je bedrijf in nieuwe groepen scant. De nummers die dus in oude groepen overblijven, zijn niet langer op je bedrijf. Litams zoekt voor jou uit of er van deze nummers afvoer, export, sterfte or slachtmeldingen zijn. ZO ja, dan voeren we de dieren conform de I&R registratie af. Zo nee, dan boeken we de dieren als vermist. Bij I&R boek je vermist dieren als "Dood".

Vervolgens kijken we of er bij I&R dieren op de stallijst staan die eveneens niet op je bedrijf zijn. hier doen we hetzelfde mee.