Litams levert een op maat te maken oplossing voor stamboeken. Litams biedt hierbij enkele grote voordelen over andere systemen. De belangrijkste voordelen zijn:


1. Informatie van fokkers die ook met Litams werken is gelijk ("real time") beschikbaar

2. Hoge mate van automatisering van verkrijgen, verwerken en verdelen van informatie

3. Diverse autorisatie niveaus

4. Te gebruiken met de (gratis) Litams app


Het Litams Stamboek Management Systeem is bovendien goedkoop. Indien meer dan de helft van de leden hun dieradministratie bij Litams bijhouden is het Litams systeem zelfs gratis voor het stamboek.


De Litams stamboek administratie bestaat uit:
- het register van de geregistreerde schapen (actueel levensnummer; permanent stamboeknummer)

- ledenregister met status per lid
- controle mogelijkheden op door leden aangeleverde lijsten
- mogelijkheid opvragen van afstammingsbewijzen (online)


Op dit moment kan Litams van ieder dier de volgende gegevens vastleggen:

De gegevens worden rechtstreeks samengevoegd uit de klantenaccounts, dus er zijn geen aanvullende handelingen noodzakelijk. Ook is het mogelijk via excel, csv of on-line gegevens te importeren. De stamboek administratie legt de volgende gegevens vast:
- levensnummer
- werknummer
- stamboeknummer (dit wijzigt niet indien oormerken worden vervangen)
- vrij nummer (bijvoorbeeld borstnummer of tatoeage)
- datum van inschrijving
- geslacht, signalement en bijzondere kentekenen
- geboortejaar en de geboorte datum
- de afstamming
- voor zover bekend de worpgrootte waarvan het schaap deel uitmaakt
- naam, adres en woonplaats van de eigenaar en van de fokker
 Daarnaast is er een lijst van predikaten, waarop scores vastgelegd kunnen worden.

Het stamboek kan afstammingsbewijzen verstrekken. We kennen de volgende dierstatussen:
- erkende afstamming plus gewenste aftekening en type.
- erkende afstamming met max. één kleine kleurafwijking.
- erkende afstamming met max. één kleine kleurafwijking plus gewenste type.
- erkende afstamming zonder de gewenste aftekening en/of type.
- erkende afstamming met gewenste aftekening en type.
- 50 % erkende afstamming met gewenste aftekening en type
- zonder erkende afstamming doch met gewenste aftekening en type


Voor meer informatie, email met Litams (info@litams.com) of bel met 06 389 283 10