Hieronder behandelen we het volgende:

1. Wat is ras en sub ras?

2. Hoe leg ik het ras vast?

3. Welke rassen zijn beschikbaar?


1. Wat is ras en sub ras?

Een ras is een onderscheidend kenmerk voor een diersoort. Diersoorten zijn schaap, geit, rund, paard, enz. Per diersoort bestaan er rassen, zoals Texel,Charolair of KWPN. Rassen zegt vaakt iets over de fokwaarden, maar heeft ook invloed op de optimale conditiescore, lente van de drachttijd en andere dier eigenschappen.


Binnen een ras kan je een subras aanmaken. Bij runderen is het subras "hard"gedefinieerd (vanwege I&R), maar bij alle andere diersoorten kan je zelf je eigen subras aanmaken. Hieronder geven we enkele voorbeelden:

DiersoortRasSub ras
SchaapTexelTE8
RundAngusRood
RundBlack Angus
GeitqToggenburger

SchaapCharolais2. Hoe leg ik ras vast?

De rassen worden vastgelegd volgens de volgende regels:

  1. Het optimale moment is de dekmelding. Hier leg je ras (kruising) van het ongeboren dier vast, op basis van het ras van de moeder en de vader.
  2. Nieuw-geboren dieren waarbij geen ras/kruising is vastgelegd op het moment van dekken, krijgen automatisch het ras van hun moeder.
  3. Op moment dat je geboorte melding doet, kan je het ras aanpassen. Kies hiervoor "ras = aan" bij de geboorte instellingen in de app. (Voor kalveren is dit verplicht in Nederland - omdat geen van de andere methoden tot een I&R melding zal leiden).
  4. Je kan via wijzigingen in het paspoort later alsnog aan dieren een ras toekennen, of ras/kruising wijzigen. 
  5. Het is ook mogelijk via het importeren van een excel sheet de rassen toe te voegen of aan te passen.In alle gevallen dien je de rassen en kruisingen vooraf in te vullen in je account. 

Ga naar Instellingen > Rasboek. Hier kan je per diersoort de rassen en kruisingen beschrijven. Je hebt dus volledig vrije keuze om je eigen kruisingen aan te maken.


Vervolgens kies je op je HCR het menu "Ram bij Groep" (in de app heet dit menu Dekken). Je kan nu een of meer mannelijke dieren bij de groep doen. Hiermee wordt een dekmelding aangemaakt. (Let op: de mannetjes veranderen niet van groep; ze worden slechts tijdelijk ingezet om te dekken). De datum van het "Dekken" is ook de dekdatum. In de praktijk kan de werkelijke dekdatum enkele dagen later zijn. 


De combinatie van de groep vrouwelijke dieren met de man(nen) bepaald dus de kruising die je aanmaakt. Je legt dus op het moment van dekken de kruising (of "ras") van het nog ongeboren lam vast.