Bij I&R kan de foutcode De verblijfplaats van het dier in een bepaalde periode is niet bekend bij RVO.nl voorkomen. Deze foutcode springt vooral in het oog als dit de oorzaak is van het afwijzen van of korten op subsidies. De foutmelding ligt in vrijwel alle gevallen buiten de invloedssfeer van de veehouder.  


In vrijwel alle gevallen is de foutmelding "De verblijfplaats van het dier in een bepaalde periode is niet bekend bij RVO.nl" het gevolg van een datumverschil tussen afvoer bij Partij A en de bijbehorende aanvoermelding door Partij B. 


Bij afvoer naar een abattoir wordt de bijbehorende aanvoermelding vaak pas verwerkt op dezelfde dag dat het dier geslacht wordt.  Dit kan dus enkele dagen later zijn dan de werkelijke dag van aanvoer. Vrijwel alle abattoirs scannen de dieren pas op de dag van slacht, en bij de grotere abattoirs kan de slachtdag soms tot 7 dagen afwijken van de dag dat de dieren op het abattoir arriveerden. Deze melding komt daarom heel veel voor.  Omdat de aanvoermelding meer dan 180 dagen geleden heeft plaatsgevonden, kan herstel van de aanvoerdatum niet meer plaatsvinden.


Bij afvoer naar een handelaar of andere veehouder kan er een verschil ontstaan als Partij A afvoert op dag 1 en Partij B aanvoer op dag 2 of 3. Bij transporten die 's avonds of 's nachts gebeuren is er al snel een datumverschil. 


Om te voorkomen dat deze foutmelding zich voordoet, adviseren wij:

1. Maak gebruik van Auto-LIT - Litams zorgt dat de datum van aanvoer identiek is aan de datum van afvoer! Hiervoor moeten beide partijen wel een abonnement bij Litams hebben. Je kan hier meer lezen over Auto-LIT

2. Als de andere partij niet meldt via Litams, spreek dan duidelijk de datum af waarop de transactie plaatsvindt.