Samenvatting

Geef je al je dieren een Q-koorts (Coxevac) enting op dezelfde dag elk jaar? Gebruik dan de app en doe een medicijnmelding. Als de server een melding krijgt dat Coxevac is toegediend, wordt automatisch een vlag bij I&R aangemaakt.

Heb je meerdere datums waarop je de enting moet doen? Gebruik dan de Litams Q-koorts planner op het dashboard van je acount. Binnen enkele minuten heb je een overzicht op welke datums je moet enten. Met enkele kliks zijn de meldingen angemaakt en is de vlag bij I&R geplaatst.


Achtergrond

 • Q-koorts vlaggen moet je jaarlijks voor 1 augustus melden. Er zijn geen andere beperkingen en voorwaarden (ondanks dat RVO en NVWA daar verwarrend over communiceren)
 • Datum vlag = datum behandeling dierenarts = Maximaal 12 maanden na vorige enting. Let op: controle loopt door gegevens bij I&R te vergelijken
 • Dieren zonder eerdere enting of een enting meer dan een jaar geleden moeten een basis vaccinatie krijgen. Dit is 1 melding, maar 2 entingen, die drie weken uit elkaar liggen.
 • Dieren die een jaar eerder (of korter) een basis vaccinatie hebben gehad, kunnen een vervolgmelding krijgen. Dit is 1 enting.
Litams maakt het je makkelijk
 • Of je geeft Coxevac aan je dieren (via App menu Medicijnen), waarmee je ook een vlag bij I&R aanmaakt. Let op, in dit geval weten we niet welke vlag we moeten melden, dus melden we de basis-vaccinatie vlag. Ook in die gevallen waar het een vervolg melding betreft.
 • Of je gebruikt de Litams Q-koorts planner op het dashboard van je account. Deze tool haalt van je kudde de vlaggen van een jaar eerder op en vertaalt deze naar een nieuwe vlag per dit jaar. Dit heeft drie voordelen:
  • Je krijgt een helder overzicht van het aantal entingen per datum dat geplaatst moet worden. Zorg dat de factuur van je vee arts dezelfde aantallen per datum vermeldt;
  • Ieder dier krijgt de juiste vlag (basis/herhaal);
  • Indien je een "samengestelde" kudde hebt, kan je toch op de juiste datum je vlag plaatsen.


Hoe werkt het?


Het is met Litams uiterst eenvoudig om aan de lastige eisen van de Q-koorts administratie te voldoen. Je hebt de keuze uit twee mogelijke manieren:


1. Geef de dieren een coxevac enting melding, via het menu Medicijnen. Onze server weet dat voor het medicijn Coxevac deze enting tot een vlag bij I&R moet leiden. Wij maken dus voor de dieren die coxevac krijgen op de datum van de enting een vlag aan.


2. Gebruik de Q-koorts tool op de PC. Dit proces bestaat uit 3 stappen:

1. Ophalen oude vlaggen en berekenen nieuwe vlag

2. Selecteren dieren en toevoegen dieren die eerste behandeling krijgen

3. Vlaggen plaatsen.


1. Ophalen oude vlaggen en berekenen nieuwe vlag

In het dashboard van je account vind je een knop "Ophalen Q-koorts vlaggen". Als je hier op klikt opent het paneel met de Q-koorts gegevens. Om de meest recente vlaggen in je overzicht gepresenteerd te krijgen, klik je op "Haal de meest recente vlaggen op". Het bijgewerkte overzicht verschijnt na enige tijd (De duur is afhankelijk van hoe snel RVO alle opgevraagde gegevens kan leveren). Als 100% opgehaald is, zie je het volledige overzicht:


Heb je veel dieren? Dan is het eenvoudiger om per entingsdatum te werken. Klik daartoe op "Overzicht met Q-koorts vlaggen en hun datum". 


2. Overzicht per datum

Als alle meldingen goed verwerkt zouden zijn, dan staan alle dieren die een basis-vaccinatie of herhaalvaccinatie in het overzicht, gegroepeerd per datum.

Zo kan je zien of er nog dieren zijn die een herhaalmelding nodig hebben.


Let op: de dieren die nog niet eerder een Q-koorts enting hebben gehad (beter gezegd: "waarvan nog geen Q-koorts vlag bij I&R geplaatst is") 


3. Selecteren dieren en toevoegen dieren die eerste behandeling krijgen

Je kiest de dieren die een vlag moeten hebben en klikt op "Plaats vlaggen"
OVer de Q-koorts enting

Enten tegen Q-koorts gebeurt met Coxevac. Dit is een behandeling zonder wachttijd. Een Q-koorts enting moet je wel melden bij I&R. Door de behandeling met Coxevac in te geven op je APP leg je zowel in je management programma als bij I&R de Q-koorts enting vast.


De eerste keer dat je van een dier de Q-koorts enting vastlegt, maakt Litams een basis-vaccinatie aan. Deze hoeft slechts 1x gemeld te worden, maar bestaat uit twee handelingen: 

 • eerste enting 
 • vervolg enting drie weken later. 


Elke volgende keer dat je een Q-koorts enting op dit dier meldt, maakt Litams een herhaalmelding aan. Dit is 1 melding en 1 handeling. 


Let op: de vervolg enting dient uiterlijk 12 maanden na de voorgaande vaccinatie plaats te vinden. Het kan dus zijn dat je kudde uit "cohorten" bestaat met verschillende meld datums. Je kan dit gelijktrekken door alle dieren op de vroegste van deze melddatums te enten. Of je gebruikt de Litams Q-koorts tool die je per "cohort" het juiste meld moment aanbiedt.
NB: zorg dat datum en aantal overeenkomen met de factuur of verklaring van de dierenarts.


Meldtermijn

Er is veel verwarring over de meldtermijn. De meldtermijn voor de Q-koorts enting is volgens RVO 3 dagen en volgens NVWA 7 dagen, maar er is geen retributie bij te laat melden, zolang je de meldingen ieder jaar maar voor 1 augustus gedaan hebt. Litams heeft met RVO afgesproken dat alle meldingen voor 1 augustus geplaatst worden. Dit is de enige belangrijke datum.


De wettekst inzake Q-koorts kan je hier vinden:

http://wetten.overheid.nl/BWBR0022975/2014-06-27#Paragraaf5.1    (Q koorts)

http://wetten.overheid.nl/BWBR0014538/2016-04-01#Paragraaf7_Artikel38ea  (I&R)