De HCR meldt altijd per vandaag. Het is echter mogelijk de datum van een handeling terug te zetten. In deze video laten we zien hoe makkelijk je dat kan doen.


Let op: I&R kent (evenals Litams) een melddatum en een gebeurtenisdatum. 

De gebeurtenisdatum kan je beinvloeden. Je kan de HCR terug in de tijd zetten, waardoor de gebeurtenis op een andere datum dan "nu" plaatsvindt. De melddatum kan je niet beinvloeden. Die is altijd "nu", dat wil zeggen de datum dat de server de melding ontvangt.