Slachterijen van schaap/geit staan voor de opgave om de aanvoer van de dieren op dezelfde datum als de afvoer door de houder te doen + dieren op complete I&R status te controleren + VKI + slachtgegevens vast te leggen.  Dit is veel werk, tenzij je het met slimme automatisering oplost.


Litams heeft daarom een compleet nieuw Slachthuis Registratie Systeem (SRS) ontwikkeld. 


1. APP
Met de app op je telefoon (tablet, PC) kan je dieren die door een houder, handelaar of veemarkt naar jou zijn afgevoerd met 1 klik aanvoeren. De afvoerende partij bepaalt datum van afvoer = datum aanvoer. Dit is handig voor partijen waarvan je weet dat ze nauwkeurig werken en betrouwbaar zijn qua meldingen. De app werkt voor schaap, geit en rund.
* Als de afvoerende partij ook bij Litams zit, kan je dit zelfs automatisch laten doen. 


2. Reader

Met de Litams reader ("HCR")  kan je dieren scannen. Niet leesbare oormerken (van schapen en geiten, maar dus ook runderen) kan je met de hand intikken. Jij bepaalt datum van aanvoer. De veehouder of handelaar die de dieren levert kan bij I&R (of via de Litams app) jouw aanvoer als zijn afvoer doorklikken.

* Als de afvoerende partij ook bij Litams zit, kan de veehouder/handelaar dit zelfs automatisch laten doen. 

3. Trusted
Als je met handelaren, veemarkten en veehouders werkt waarvan je weet dat ze nauwkeurig melden, dan kan je deze UBN op "Trusted" (vertrowud) zetten. De lItams software boekt hun afvoer naar jouw UBN dan automatisch door. 

4. SRS

SRS is het Litams Slachthuis Registratie Systeem. Dit systeem legt van ieder (electronisch gemerkt) dier de aanvoer en slacht vast. 

Hoe? We plaatsen een antenne nabij de bloedbak. De nummers worden gelezen en gemeld bij I&R. Tegelijkertijd halen we geboortedatum en UBN van herkomst op. Vervolgens volgen we ieder karkas op basis van FIFO. Op een door de gebruiker aan te geven punt printen we het karkaslabel uit, et daarop de gegevens die je op een slachtlabel wilt hebben.


SRS is eenvoudig te koppelen met een (karkas) weegschaal, waardoor van ieder levensnummer ook het geslacht gewicht kan worden vastgelegd. Desgewenst is SRS ook uit te breiden met een beoordelingsterminal, waarmee SEUROP en andere slachtbemerkingen vastgelegd kunnen worden. Wil je nog een stap verder gaan? Dat kan. Het is mogelijk om inkoop- en verkoop facturen aan te maken.


Op welk plateau draait jouw software nu? Bij Litams kan je stapsgewijs ieder plateau activeren - en de meeste zijn nog gratis ook.
Hieronder geven we het Litams concept schematisch weer. We gaan graag het gesprek met je aan hoe dit in jouw voordeel ingezet kan worden.Voor meer informatie over SRS (en de grotendeels automatische oplossingen van Litams) bel je met Hans van der Hoek, 06 53 90 15 79 of hans@litams.com.