Kern:

Litams meldt wel aan I&R

I&R meldt niet aan Litams.


Samenvatting

Om te zorgen dat de stallijst, rapportages en andere gegevens altijd kloppen, vragen we je altijd alle meldingen via de app te verwerken.

(Meldingen buiten de app om leiden meestal tot verschillen, die we handmatig moeten oplossen. Dit valt buiten de graits support)


Toelichting

De app verwerkt eenvoudig alle I&R-plichtige gegevens:

 • Geboorte (in menu "Reproduktie")
  TIP: je kan via App > Instellingen het geboorte menu naar jouw wensen inrichten
 • Sterfte
  TIP: leg ook sterfteoorzaken vast
 • Aanvoer
  TIP: je kan op drie manieren aanvoeren:
  1. aanvoer door nummers te scannen of in te voeren, of
  2. doorzetten van "voorlopige aanvoer" zie doorzetten vanaf RVO, of
  3. via de accordatielijst (dit is bedoeld om ontbrekende aanvoeren op te sporen)
  Bij aanvoer via methode 1 en 2 halen we de geboortedatums van de aangevoerde dieren bij I&R op.
 • Afvoer
  TIP-1: je kan op twee manieren afvoeren:
  1. afvoer van dieren of groep(en), of,
  2. "voorlopige afvoer", zie doorzetten vanaf RVO
  TIP-2: je kan VKI vooraf aanmaken of op moment van afvoer
 • Hermerken
  TIP: je kan hermerken zonder reader, door het oude en nieuwe werknummer in te voeren, mits je de vrije oormerken naar de app hebt gehaald
 • Q-koorts
  TIP: de vlag maken we aan als jij behandeling met Coxevac vastlegt
 • Slachtmelding (alleen indien het UBN als abattoir geregistreerd staat)
  TIP: als je als slachthuis een aanvoer via de app doet, maken wij automatisch 24, 48 of 72 uur later een slachtmelding aan.
 • import en export meldingen - gebruik UBN = 999. Zie onze import/export pagina


Let op: Meldingen die buiten de app omgedaan worden kunnen leiden tot herstel werkzaamheden door de Helpdesk. Deze werkzaamheden vallen niet onder de gratis support.


Alle andere gegevens zijn niet I&R-plichtig, dus die leg je sowieso alleen voor jezelf vast, zoals gewicht, melkgift, medicijngebruik, ras, stamboek, voeding en tal van andere kenmerken.


Verder zijn er 3 knoppen op je dashboard (waarvan er twee in de app terugkeren) waarmee je bepaalde gegevens bij I&R ophaalt. (De voorlopige meldingen halen we ook iedere vrijdag automatisch op voor alle klanten. Dit kan soms tot vragen leiden).


Je haalt vrije oormerken op als de leverancier nieuwe heeft geleverd en deze bij I&R aangemeld zijn. Zorg dat Litams gemachtigd is voor dit type meldingen.