Litams meldt alle verplichte gegevens automatisch aan I&R. Wij onderhouden een continue verbinding met de I&R database. Zodra een gegeven bij Litams vastgelegd wordt dat I&R-plichtig is, melden wij het door aan I&R. Die verplichte gegevens zijn:

  • geboortemelding met geboortedatum
    • Bij RUND: ook moeder en haarkleur
  • aanvoermelding met UBN van herkomst en transportgegevens
  • hermerkmelding (oude en nieuwe levensnummer; datum hermerken)
  • levensnummer(s) en datum Q-koorts enting
  • sterftemelding met sterftedatum
  • afvoermelding met UBN van bestemming en (indien bekend) transportgegevens
  • import en export meldingen

Bij aanvoer halen we de geboortedatums van de aangevoerde dieren bij I&R op.

Let op:

Een melding die iemand bij I&R doet, leidt echter niet tot een melding bij Litams. Je zal dus altijd de dieren moeten scannen voor aanvoer of afvoer, tenzij 


Anders gezegd: Litams meldt bij I&R, maar I&R meldt niet bij Litams. 

Wij moeten helaas extra kosten in rekening brengen indien meldingen zonder overleg met Litams rechtstreeks bij I&R zijn gedaan.