PLF is de afkorting van Precision Livestock Farming. PLF is de prestaties van een kudde optimaliseren door op het niveau van het individuele dier gegevens vast te leggen om tot keuzes te komen.


Wikipedia definieert PLF als Precision Livestock Farming is the use of advanced technologies to optimize the contribution of each animal. Through this "per animal" approach, the farmer aims to deliver better results in livestock farming. Those results can be quantitative, qualitative and/or addressing sustainability.


Bij PLF stuur je niet langer op de gemiddelde prestaties van een kudde. Je kijkt per dier of deze voldoende bijdraagt aan je bedrijfsdoelstelling.


Het gebruik van RFID (elektronische oormerken) en moderne IT systemen maakt PLF mogelijk. In de afgelopen jaren heeft PLF bewezen de winstgevendheid van een bedrijf met 40% per jaar te kunnen verbeteren!