Met Litams heb je niet alleen een modern, app-gebaseerd systeem. Je krijgt ook goede support en deskundig advies. Maar de grootste waarde van Litams zit in PLF, waarmee je zowel de winstgevendheid als de duurzaamheid kan opschroeven. PLF is de afkorting van Precision Livestock Farming. 


Precision Livestock Farming is de prestaties van de volledige kudde optimaliseren door op het niveau van het individuele dier gegevens vast te leggen om tot keuzes te komen. Je kijkt niet naar het gemiddelde, maar naar welke dieren boven of onder het gemiddelde scoren. 


Met de Litams app maak je PLF mogelijk. Hiermee kan je tot meer produktie, hogere winst of verhoogde duurzaamheid komen.  We geven enkele voorbeelden:


1. Doelstelling: vleesvee leveren

Litams helpt je de reproduktieve waarde van je kudde te verhogen door per dier de reproduktie in kaart te brengen. Met deze gegevens kan je selecteren op bloedlijnen die gemakkelijk veel lammeren leveren. Verder helpen we je op een consistente manier zoveel mogelijk kilo's vlees per voer-input (bijv: per hectare) te leveren.

Verder leveren we al jaren automatische weeg en sorteermachines. Hier kan je erg veel voordelen mee behalen. Zonder dat het keihard werken is (wat wegen vroeger wel was).


2. Doelstelling: melk

Litams helpt je om te komen tot een groep hoog produktieve duurmelkers, zodat je minder bokjes (of stiertjes) hebt en meer melk. Door middel van precisie voeren helpen we je vet en eiwit gehaltes op het gewenste niveau te krijgen. Zo verhoog je jouw opbrengsten, terwijl je de verspilling (dus: kosten) verlaagt. Een melker ziet zijn dieren in de melkstal. Hier kan je kenmerken vastleggen. Met de automatische sorteerpoort worden de dieren na het melken op de juiste plek neergezet. Zo krijgen ze het voer wat ze nodig hebben, terwijl de handvol dieren die gecontroleerd moeten worden apart zijn gehouden.


3. Doelstelling: Landschapsbeheer

Met de Litams app leg je eenvoudig vast welke groep waar is. Zo bouw je een overzicht van begrazingsdagen. Rapportages aan opdrachtgevers worden zo eenvoudiger. Je maakt inzichtelijk hoeveel "dierdagen" per gebied ingezet zijn. Je herders kunnen sterfte, medicijngebruik en andere gegevens eenvoudig vastleggen met de app op hun telefoon. Een deel van je kudde kan je gericht inzetten op hogere vleesopbrengsten (hier lees je hoe)


4. Doelstelling: veehandel en/of slachthuis

Met de Litams app zie je voordat je een aanvoer doet, of de dieren goed geregistreerd staan bij I&R. Hierna kan je de dieren eventueel selecteren en verdelen, waarna de aanvoer doorgezet wordt. Je maakt eenvoudig voorlopige afvoermeldingen voor je veehouders aan, die zij met 1 klik op de juiste datum kunnen doorzetten.

Voorts maak je inzichtelijk welk vee je de hoogste winst verschaft. Zo kan je boeren gaan betalen naar prestatie en afscheid nemen van veehouders die vee leveren wat jou meer kost dan het je oplevert.


5. Doelstelling: duurzaamheid en kringloop

Als je als veehouder je bedrijf duurzamer wilt maken, dan kan Litams je daar bij helpen. We helpen verspilling te verminderen. Zo voorkom je dat er mest en methaan geproduceerd wordt door dieren die uiteindelijk niets bijdragen aan je produktiedoel. Verder kan je met Litams meten wat je in je vee stopt en wat er uit komt. Zo maak je de kringloop steed beter inzichtelijk. 


6. Andere voorbeelden

Als je stamboek vee hebt, wil je EN volbloed stamboek aanhouden EN hoge opbrengsten halen. Hier lees je hoe de Litams app je daarbij helpt

Wegen en sorteren - de snelweg naar winst.

Diergegevens combineren met lokatie gegevens - onze IOT (internet of Things) oplossingen maken het mogelijk tal van omgevingsvariabelen vast te leggen:Wat is Precision Livestock Farming (PLF)

Wikipedia definieert PLF als Precision Livestock Farming is the use of advanced technologies to optimize the contribution of each animal. Through this "per animal" approach, the farmer aims to deliver better results in livestock farming. Those results can be quantitative, qualitative and/or addressing sustainability.


Bij PLF stuur je niet langer op de gemiddelde prestaties van een kudde. Je kijkt per dier of deze voldoende bijdraagt aan je bedrijfsdoelstelling.


Het gebruik van RFID (elektronische oormerken) en moderne IT systemen maakt PLF mogelijk. In de afgelopen jaren heeft PLF bewezen de winstgevendheid van een bedrijf met 40% per jaar te kunnen verbeteren!