PLF is de afkorting van Precision Livestock Farming. PLF is de prestaties van een kudde optimaliseren door op het niveau van het individuele dier gegevens vast te leggen om tot keuzes te komen.


Met de Litams app maak je PLF mogelijk. Hiermee kan je beter je produktie doelen halen.  We geven enkele voorbeelden:


1. Doelstelling: vleesvee leveren

Litams helpt je de reproduktieve waarde van je kudde te verhogen door per dier de reproduktie in kaart te brengen. Met deze gegevens kan je selecteren op bloedlijnen die gemakkelijk veel lammeren leveren. Verder helpen we je op een consistente manier zoveel mogelijk kilo's vlees per voer-input (bijv: per hectare) te leveren.


2. Doelstelling: melk

Litams helpt je om te komen tot een groep hoog produktieve duurmelkers, zodat je minder bokjes hebt en meer melk. Door middel van precisie voeren helpen we je vet en eiwit gehaltes op het gewenste niveau te krijgen. Zo verhoog je jouw opbrengsten, terwijl je de verspilling (dus: kosten) verlaagt.


3. Doelstelling: Landschapsbeheer

Met de Litams app leg je eenvoudig vast welke groep waar is. Zo bouw je een overzicht van begrazingsdagen. Je maakt inzichtelijk hoeveel "dierdagen" per gebied ingezet zijn. Je herders kunnen sterfte, medicijngebruik en andere gegevens eenvoudig vastleggen met de app op hun telefoon.


4. Doelstelling: veehandel en/of slachthuis

Met de Litams app zie je voordat je een aanvoer doet, of de dieren goed geregistreerd staan bij I&R. Hierna kan je de dieren eventueel selecteren en verdelen, waarna de aanvoer doorgezet wordt. Je maakt eenvoudig voorlopige afvoermeldingen voor je veehouders aan, die zij met 1 klik op de juiste datum kunnen doorzetten.

Voorts maak je inzichtelijk welk vee je de hoogste winst verschaft. Zo kan je boeren gaan betalen naar prestatie en afscheid nemen van veehouders die vee leveren wat jou meer kost dan het je oplevert.


5. Doelstelling: duurzaamheid en kringloop

Als je als veehouder je bedrijf duurzamer wilt maken, dan kan Litams je daar bij helpen. We helpen verspilling te verminderen. Zo voorkom je dat er mest en methaan geproduceerd wordt door dieren die uiteindelijk niets bijdragen aan je produktiedoel. Verder kan je met Litams meten wat je in je vee stopt en wat er uit komt. Zo maak je de kringloop steed beter inzichtelijk. Wat is Precision Livestock Farming (PLF)

Wikipedia definieert PLF als Precision Livestock Farming is the use of advanced technologies to optimize the contribution of each animal. Through this "per animal" approach, the farmer aims to deliver better results in livestock farming. Those results can be quantitative, qualitative and/or addressing sustainability.


Bij PLF stuur je niet langer op de gemiddelde prestaties van een kudde. Je kijkt per dier of deze voldoende bijdraagt aan je bedrijfsdoelstelling.


Het gebruik van RFID (elektronische oormerken) en moderne IT systemen maakt PLF mogelijk. In de afgelopen jaren heeft PLF bewezen de winstgevendheid van een bedrijf met 40% per jaar te kunnen verbeteren!