De HCR geeft een indicatie van het aantal dieren dat in een groep zit. De server geeft het exacte aantal dieren weer. Verschillen kunnen ontstaan door:

a. inactieve dieren: als je een dier dat reeds een afvoer of doodmelding heeft in een groep scant, wordt het op de HCR wel toegevoegd, maar op de server niet. Die zal het nummer in de inactieflijst plaatsen

b. handmatige nummers: de HCR telt een werknummer (handmatige invoer) als een separaat nummer, zelfs als het bijbehorende levensnummer ook in de groep voorkomt. De server is intelligenter en zal constateren dat het hier over hetzelfde nummer gaat. Bijvoorbeeld een dier dat in een groep gescand is, en later dood gemeld wordt, wordt WEL door de HCR uit de groep gehaald als het dode nummer gescand is. Maar indien het werknummer is ingevoerd bij de sterftemelding, zal de HCR het bijbehorende levensnummer in de groep laten. De server verwerkt beide situaties wel goed.