Indien aan sommige dieren geen sexe is toegekend, dan worden deze dieren niet meegeteld als ooi of als ram. Hierdoor kunnen de aantallen in het bedrijfsregister niet overeen komen. Bijvoorbeeld:

Totaal aantal dieren actueel : 660
Aantal dieren op basis van zoekdatum :
Aantal lammeren : 299
Aantal volwassen ooien : 348 + 0 Dieren zonder geboortedatum
Aantal volwassen rammen : 7
Aantal dieren geboren : 314 + 1 Doodgeboren
Aantal dieren gestorven : 27
Aantal dieren oormerk vervangen : 18
Aantal dieren aangevoerd : 0
Aantal dieren afgevoerd : 0
Aantal dieren ingeschaard : 0
Aantal vervoeren : 0
Aantal dieren vervoerd : 0
Aantal dieren vermist : 0
Er zijn 660 dieren, waarvan 299 lammeren. Dus 361 volwassen dieren. Daarvan 348 ooi en 7 ram. Er lijken er dus 6 te ontbreken. 

Als we zoeken op Geslacht = onbekend, vinden we inderdaad deze zes nummers. Door ze alsnog ram of ooi te maken, kloppen de aantallen in het bedrijfsregister.


Hoe kan je gegevens in het paspoort wijzigen?

https://plflitams.freshdesk.com/solution/articles/16000001339-wijzigingen-in-het-paspoort-aanbrengen