Inizia un nuovo argomento

Ontwormingsmiddelen werken door in ecosysteemVrijwel alle insectengroepen sterven bijvoorbeeld al bij concentraties van 27 microgram eprinomectine per kilo mest. Dergelijke concentraties worden soms zelfs vijf maanden na toediening van het middel nog gehaald, zegt Helmer. Extreem lage concentraties – nanogrammen zelfs – zijn al schadelijk voor bepaalde insectengroepen. „Kijk je bijvoorbeeld naar het middel ivermectine, dat op het zenuwstelsel van insecten inwerkt, dan is bekend dat 1 microgram per kilo verse mest al giftig is voor strontvliegen. En mestkeverlarven hebben in mest van met ivermectine behandelde dieren de helft van het gewicht van normale mestkeverlarven.” 

(bron: NRC)

Accedi o Iscrivitiper pubblicare un commento