Inizia un nuovo argomento

Het belang van Innovatie

Innovatie is een mooi woord voor vernieuwing. Honderd jaar geleden werkte 80% van de bevolking in de voedselvoorziening. Vandaag de dag is dat nog maar 4%. Deze kleine groep boeren, tuinders en andere voedselproducenten produceert meer voedsel dan ooit. Dat is te danken aan innovaties. Dus innoveren is erg belangrijk - voor de samenleving, voor de boer en voor ieder mens.  


Maar niet elke vernieuwing is een verbetering. Meer dan de helft van de innovaties redden het niet. Sommige innovaties zijn hun tijd te ver vooruit, andere zijn te moeilijk en weer andere innovaties worden niet als verbetering gezien. Toch blijft innovatie enorm belangrijk. We leven in een wereld waar we met beperkte middelen een zo goed mogelijk resultaat moeten halen. Dus is het zoeken naar mogelijkheden om produktiever, efficienter en effectiever je doelen te bereiken.


Bij Litams zijn we dagelijks bezig met innovatie. We zien de opmars van de mobiele telefoon. We zien de toenemende eisen inzake traceerbaarheid en dier-administratie. We zien veel veranderingen op de veehouderij afkomen vanwege nieuwe milieu eisen. En we begrijpen dat veehouders hun kosten willen verlagen en hun opbrengsten willen verhogen, zodat er een inkomen overblijft.


Aan die maatschappelijke ontwikkelingen dragen we bij door met slimme software oplossingen te maken, die veehouders kunnen inzetten. En ja, ook wij slaan daarbij de plank wel eens mis. Maar omdat we kort op de bal spelen en altijd in nauw contact met onze gebruikers blijven, proberen we innovaties die niet het beoogde resultaat opleveren snel bij te stellen en te verbeteren. Op deze wijze maken we telkens stapjes vooruit. Ons doel is om veehouders, handelaren en de verwerkende industrie (abattoirs, slagerijen, melkfabrieken en andere bedrijven voor wie vee een "input" is) zo goed mogelijk van informatie te voorzien op basis van:

- eenvoud in gebruik

- rijkdom in gegevens

- arbeidsbesparend

- automatisch waar mogelijk

- bijeenbrengen van informatie zodat als dieren door de waardeketen reizen iedere partij over de relevante informatie kan beschikken


Daarbij zien wij Litams als een organisatie die het vastleggen, gebruiken en delen van informatie mogelijk maakt, maar die nooit de eigenaar van de informatie is.


Als jij innovatie ook belangrijk vindt, dan kan je dit kenbaar maken door een Litams abonnement af te sluiten. Want innovatie kost (veel) geld. Mogelijk is dat de reden dat onze concurrenten vrijwel niets aan innovatie doen? Hoe dan ook, wij blijven doorgaan met innovatie. We rekenen op je steun! Meld je daarom aan als abonnee met dit formulier.Voorbeelden van innovaties door Litams

2009: Handheld Connected Reader (HCR), een reader met GSM en SIM-kaart. Hiermee hebben we het Bliep...Bliep, Klaar! principe geintroduceerd

2010: de app op de HCR, in combinatie met een SAAS (Software As A Service) formule die zijn tijd jaren vooruit was

2011: Eerste generatie SRS, het slachthuis registratie systeem. SRS neemt een slachthuis veel werk uit handen en levert daar zeer preciese traceerbaarheid voor terug

2012: Automatic Drafting System - jaren voordat marktleiders zoals Prattley en Gallagher met een automatisch weeg/sorteer systeem kwamen, had Litams reeds een ADS, die veel meer kon dan wegen en sorteren.

2013: Meattracker - waarbij consumenten de traceerbaarheid van vlees kunnen terugvinden tot en met de geboorteplek van het dier

2014: Digitale VKI - dieren op het slachthuis worden direct aan hun digitale VKI formulier gekoppeld

2015: Uitbreiding van de diensten van schaap en geit naar ook runderen, varkens en andere diersoorten. Alle diersoorten in 1 management systeem!

2016: C1, de eerste reader op basis van Android

2017: Android + Apple app voor wegen, sorteren en vervoeren van vee (Australie en Nieuw Zeeland)

2018: Android en Apple app die alle I&R, medicijn en management functies in 1 app omvat. 

2019: C8 - Android reader met prijsdoorbraak. Upgrade set van bestaande ADS. Voorlopige meldingen vanuit de app doorzetten.

2020:  Nieuwe model ADS. Volautomatisch, semi-automatisch of handmatig (naar keuze vanuit de app).
           C9 - de telefoon die oormerken scant.

           Een app waarmee je alle diergegevens kan afhandelen.

Accedi o Iscrivitiper pubblicare un commento