התחלת נושא חדש

Tech en Vee - Blog 1

Wie zich laat informeren over wat de toekomst gaat bieden, wordt overspoeld met nieuwe en vrijwel zonder uitzondering Engelse termen. We horen over “precision livestock farming”, “big data”¸ ”internet of things”, “smart farming” en “augmented reality”. Maar wat betekenen deze begrippen voor een veehouder?

In een reeks artikelen gaan we in op tal van technologische ontwikkelingen en hun mogelijke betekenis voor veehouders. In dit eerste artikel geven we in vogelvlucht een overzicht van de belangrijkste technologieën en hun invloed op de veehouderij.


In diverse sectoren van onze samenleving heeft de komst van nieuwe technologie al veel invloed gehad. Winkels verdwijnen uit het straatbeeld, omdat webwinkels hun rol over nemen. Banken sluiten hun kantoren, omdat bankieren per app het werk heeft overgenomen. Wie herinnert zich nog het reisbureau? Wie stuurt er nog brieven per post? Wie weet nog een muziekwinkel te vinden? Elpees werden CDs. CDs werden digitale downloads. En nu zijn zelfs de online download winkels vervangen door streaming diensten, zoals Spotify.


Deze zomer had H&M kleding met daarop het embleem van Kodak groot afgedrukt. Mijn studerende kinderen wisten niet dat dit nog niet zo lang geleden een producent van fotorolletjes was! Kodak zag jarenlang hun omzet gelijk blijven, tot opeens hun markt niet meer bestond. Dit is kenmerkend voor digitale technologie. Die komt langzaam, langzaam, opeens! 


Nieuwe digitale technologie maakt heel veel nieuwe dingen mogelijk, maar vernietigt ook bestaande ambachten. Elke minuut wordt er 500 uur film toegevoegd aan Youtube. Tegelijkertijd bestaat Kodak niet meer. We noemen dit “disruptive” – een woord waarvoor geen goede vertaling naar het Nederlands bestaat. Ik zal daarom spreken over DDT. Dit staat voor Digitale Disruptieve Technologie. DDT brengt ongekende nieuwe mogelijkheden en verwoest tegelijkertijd oude structuren en werkwijzen.

Kan DDT ook het boerenleven overhoop halen? Gaat de voedselvoorziening net zulke grote veranderingen doormaken als vele andere delen van de samenleving meemaken? Ik zal trachten een beeld te schetsen van hoe nieuwe technologieën het boerenbestaan zouden kunnen beïnvloeden. Daarbij richten we ons op de veeteelt, zowel voor vlees als voor zuivel.


Technologie en Productiviteit

De Nederlandse landbouw heeft de afgelopen 70 jaar een ongekende productiviteitsstijging doorgemaakt. Terwijl het aantal mensen dat in de landbouw werkt steeds verder afneemt, neemt de productie van landbouwproducten toe. Honderd jaar geleden werkten 80 op de 100 Nederlanders in de voedselvoorziening. Tegenwoordig is dat 4 op de 100 en is er meer voedsel dan we nodig hebben. Vooral de landbouwmechanisatie heeft deze gigantische productiviteit mogelijk gemaakt. De kleine keuterboer, die een handvol koeien had en van iedere koe wist wat er gevoerd moest worden om tot de hoogste melkproductie te komen, is verdwenen. Grote bedrijven ontstonden, met de schaalgrootte om de investeringen te doen die mechanisatie vereiste.

Om deze groei in productiviteit vol te houden, zijn nieuwe technieken nodig. Anders gezegd, de aanschaf van nóg een tractor zal niet meer de groei in productiviteit waarborgen. Om de productiviteit te verhogen (en daarmee de concurrentie het hoofd te kunnen bieden) is de toepassing van moderne informatietechnologie (IT) noodzakelijk. Dit wordt ook wel Smart Farming genoemd. Onder deze noemer vinden we heel veel IT-gedreven boerderij technologieën, zoals drones, zelfsturende tractors en “agbots”. Als we ons beperken tot veeteelt, dan zal de productiviteitsstijging komen van Precision Livestock Farming (PLF).

Precision Livestock Farming is het verzamelen van talloze gegevens per dier, om deze gegevens te gebruiken voor het analyseren hoe we ieder dier op maat kunnen behandelen, zodat ieder dier een optimale productie levert. Je stuurt dus niet langer op het gemiddelde van je vee. Moderne IT maakt het mogelijk om ieder dier individueel te managen. Ironisch genoeg lijkt dit dus heel veel op wat de keuterboer van ongeveer 50 jaar geleden reeds deed!

In dit eerste artikel geven we de ontwikkelingen weer van de afgelopen jaren, op basis waarvan we een overzicht bieden van wat er op ons af komt. De volgende 8 ontwikkelingen spelen een rol bij het vormgeven van Precision Livestock Farming.

  1. De telefoon die alles opvreet
  2. Internet Of Things
  3. Big Data
  4. De nieuwe betekenis van KI
  5. Augmented Reality: Pokémon GO in de stal
  6. Blockchain
  7. Vee op EBay, ofwel V-Bay – de nieuwe veemarkt
  8. Open of Closed: Wie niet kan delen, kan niet vermenigvuldigen


1. De telefoon die alles opvreet

Wie zijn Nokia heeft omgeruild voor een Apple, Samsung of andere smartphone, weet dat “de computer in je broekzak” ongelofelijk veel mogelijkheden heeft. De camera, de muziekspeler en de TomTom zijn al in de telefoon verdwenen. De krant en je betaalpas zien we ook opgeslokt worden. De komende jaren zullen nog veel meer zaken in de telefoon verdwijnen. Het kleine scherm in je broekzak laat je zien hoe je bedrijf functioneert, welke dieren aandacht nodig hebben of wat er vandaag moet gebeuren. Het zware denkwerk gebeurt “in the cloud” (zie hieronder bij “big data” en “KI”), en je telefoon krijgt de rol van administrateur, controleur en adviseur.
2. “Internet Of Things” (IOT)

Het internet verbindt mensen. Via email, facebook en whatsapp wisselen we informatie met elkaar uit. Maar we communiceren ook steeds vaker met dingen. Vandaar “internet of things”. Wie Buienradar raadpleegt, communiceert niet met Helga van Leur, maar met een stel satellieten. Zo kan je ook een videocamera in de stal op je telefoon raadplegen. Of een temperatuur sensor. Wie een “fitbit” om zijn pols heeft, kan op zijn telefoon zijn hartslag, afgelegde afstand en andere gegevens raadplegen. Waarom zouden we deze gegevens ook niet van vee kunnen vastleggen? De snelle toename van talloze sensoren is de opstap naar Big Data waarbij al die sensor gegevens via internet beschikbaar komen.


3. Big Data

Mensen en sensoren genereren veel gegevens. Heel veel gegevens. Een boerderij produceert al snel genoeg gegevens om de harde schijf van je PC elke dag helemaal te vullen. Al die gegevens worden daarom niet meer op je PC, maar op internet opgeslagen. Dat noemen we “big data”. Dit is nieuw, omdat tot voor kort data “lokaal” was opgeslagen: op de harde schijf van een PC of in de dataopslag van een bedrijf. Steeds meer data wordt tegenwoordig “in the cloud” opgeslagen, dat wil zeggen in datacenters. Dat zijn die gebouwen zonder ramen die je her en der langs de snelweg ziet. Die data kan je ontsluiten. Je kan gemachtigde partijen toegang geven tot jouw gegevens.


4. De nieuwe betekenis van KI

Je kent KI. Alleen de “i” staat niet langer voor inseminatie. Het KI waar je veel meer mee te maken gaat krijgen is Kunstmatige Intelligentie. KI is software die patronen herkent in “big data”. Sterker nog, KI is zelflerende software die steeds slimmer wordt door heel veel data te analyseren. Big data is het krachtvoer voor KI. Hoe meer data beschikbaar is, hoe beter KI zichzelf kan vormen. Kunstmatige Intelligentie gaat daarmee patronen herkennen die mensen niet zien. Zo ga je ziektes eerder opsporen en gerichter bestrijden. Voer, ventilatie en stal verlichting worden per dier geoptimaliseerd. De productiviteit zal met grote stappen toenemen.


5. Augmented Reality: Pokémon GO in de stal

Een andere ontwikkeling is “augmented reality”. Dit is het gebruik van “big data”, KI en andere software om context en waarde toe te voegen aan de werkelijkheid. Wie het spel Pokémon Go op zijn telefoon heeft, kan zich een voorstelling van Augmented Reality (“aangevulde werkelijkheid”) maken. Je ziet namelijk de werkelijke wegen en gebouwen om je heen, met her en der Pokémon figuren, die je in de normale werkelijkheid niet ziet. Augmented Reality wordt nu al toegepast door chirurgen, die via een speciale bril de binnenkant van je lichaam kunnen bekijken, zodat ze precies weten waar ze de incisie moeten maken. Hoe werkt AR voor veehouders? Stel je voor: je loopt de stal binnen en de Augmented Reality bril vertelt jou welke dieren mogelijk ziek zijn. Dit is berekend op basis van talloze gegevens, zoals voeropname, gewichtsverandering, lichaamstemperatuur, genetische informatie en nog veel meer.6. Blockchain

Consumenten willen steeds meer weten over het voedsel dat ze tot zich nemen. Traceerbaarheid is daarom belangrijk. De traceerbaarheid van zuivel en vlees bestaat momenteel uit twee delen: tot aan de melkfabriek of slachthuis en vanaf de productieafdeling tot aan de consument. Maar traceerbaarheid van zaadje tot karbonaadje bestaat nog niet (met uitzondering van zeer kleinschalige waardeketens). Blockchain heeft echter de potentie om sluitende traceerbaarheid op een goedkope manier op grote schaal mogelijk te maken. Hierdoor zal van ieder stuk vlees, fles melk of stuk kaas duidelijk worden van welke boerderij en zelfs van welk dier dit komt. Als gedetailleerde, sluitende traceerbaarheid mogelijk is, kunnen consumenten de eindproducten gaan beoordelen, zoals je nu bij AirBnB de verhuurder en het huis dat je huurde kan beoordelen. Hetzelfde zal straks met de beoordeling van vlees en zuivel gaan gebeuren. De eindconsument kan op internet haar waardering geven aan kaas, melk en vlees die van jouw bedrijf komt. De kleinschalige kaasmaker kent dit al, maar over enige tijd zal dit gebruikelijk zijn voor elke veehouder. De invloed van klanten op gewenste kwaliteit zal hierdoor sterk toenemen.


7. Vee op EBay, ofwel V-Bay – de nieuwe veemarkt

Marktplaats.nl en hun Amerikaanse eigenaar EBay maakt het mogelijk om vrijwel ieder product op internet te kopen. De handel op dit soort sites gebeurt op basis van foto’s, beschrijvingen en betrouwbaarheidsindicatoren van de verkoper. Waarom zou de handel in vee, embryos en sperma ook niet naar internet verschuiven? Noem het V-Bay. In Australië wordt reeds 15% van het vee via internet verhandelt. Informatie over je product en betrouwbaarheid als leverancier wordt hierdoor waardevoller dan het product zelf.


8. Open of Closed: Wie niet kan delen, kan niet vermenigvuldigen

De bovenstaande ontwikkelingen zullen met horten en stoten tot veel innovaties leiden. Tientallen bedrijven zullen gegevens willen gebruiken om toegevoegde waarde te kunnen leveren. Dat kunnen KI-systemen van veeartsen of voeradviseurs zijn. Om hiervan gebruik te kunnen maken, zullen partijen hun data ter beschikking moeten gaan stellen, of buiten veel ontwikkelingen blijven (zoals Kodak ook geprobeerd heeft). Er zal dus een ontwikkeling zijn naar open systemen, die gegevens kunnen delen, om op die manier de waarde daarvan te laten vermenigvuldigen. Delen = Vermenigvuldigen. Uiteraard zullen “Open Systemen” aan strenge veiligheidseisen moeten voldoen, zodat alleen integere informatie gedeeld wordt. Waar het vroeger makkelijk was als je kon lassen, zodat je een probleem met je tractor zelf kon oplossen, zo zal het de komende jaren handig zijn als je kaas hebt gegeten van de kansen en bedreigingen die IT je gaan bieden.


In een volgend artikel zullen we ingaan hoe de Disruptive Digital Technologies het boerenleven drastisch kunnen veranderen.Wil je reageren? Graag!

Je kan op de volgende manieren reageren

1. Klik hieronder op de tekstbalk en laat je reactie achter. Deze reactie is openbaar. (Zie je geen tekstbalk? Meld je dan aan (als je klant bent) of registreer als nieuwe gebruiker).

2. Neem contact met ons op via chat. Alleen Litams ziet jouw reactie in dat geval.


3. Reageer via het contact veld op de website.  Alleen Litams ziet jouw reactie in dat geval. 


4. Stuur een email naar info@litams.com.  Alleen Litams ziet jouw reactie in dat geval. 

התחברות או הרשמה כדי לשלוח תגובה